Google ја објави тастатурата за луѓе со пречки за вид

Брајовата азбука, која може да се користи со прицврстување на апарат на паметните телефони досега, доаѓа до паметните телефони виртуелно со апликацијата наречена TalkBack. Така, лицата со оштетен вид ќе можат удобно да читаат и пишуваат на своите паметни телефони.

Брајовата азбука, која беше развиена пред 150 години  обезбедува пристап до читање и пишување за лица со оштетен вид. Тастатурите со оваа азбука можат да се користат и на паметните телефони.

Брајовите тастатури кои се погодни за многу модели на паметни телефони отсекогаш биле физички до денес.  Тоа значи дека луѓето кои имаат потреба од пишување треба да телефонот да го поврзат со апаратот.

Виртуелна Брајова азбука:

Тастатурата TalkBack Braille е виртуелна тастатура дизајнирана да биде компатибилна директно со Android. Оваа тастатура ќе ви овозможи брзо и лесно да пишувате, без оглед на намерата за пишување. Тимот на Google што ја разви програмата стапуваше во акција заедно со развивачите на Брајовата азбука. Така, тастатурата ќе биде многу позната за луѓето кои користеле тастатури развиени за лицата со оштетен вид. 

Брајовата азбука ви овозможува да пишувате и читате писма благодарение на употребата на шест точки. Апликацијата наречена TalkBack користи стандардни изрази. Со други зборови, луѓето што сакаат да напишат буква А ќе треба да притиснат на копчето 1, а лицата што сакаат да напишат буква Б ќе треба да оритиснат на копчињата  1 и 2 истовремено.

Тастатурата може да се користи секаде

 Официјални претставници на Google велат дека оваа тастатура може да се користи насекаде. Корисниците исто така ќе имаат можност да додадат линии, да бришат букви или зборови и да додаваат текст користејќи ја оваа тастатура. Тастатурата TalkBack Braille ќе биде достапна на сите уреди што користат Android 5.0 и погоре, почнувајќи од  денес.  Тастатурата, која може да работи компатибилна со сите апликации за Android, ќе ги поддржува Брајова азбука 1.степен и Брајова азбука 2.степен  и ќе биде објавено на англиски јазик во првата фаза. TalkBack ќе треба да се отвори во Поставки за пристап до тастатурата од која било околина.

Во последниве години, се прават напори да се олесни технологијата за лицата со посебни потреби. Решенијата развиени за лицата со оштетен вид, исто така, имаат значајно место во овие трудови. Што мислите вие за тастатурата на Google?

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *