Решение на Apple за фотографии без социјално растојание

Решение на Apple за фотографии без социјално растојание

Apple работи врз фотографирање со саканите но со физичко растојание. Компанија патентира програм кој овозможува групно селфи фотографирање.

Социјалното растојание предизвикано од коронавирус, го спречува слободното седење со нашите сакани. Но компанијата Apple работи врз програм кој овозможува иако луѓето се далеку од саканите, сепак на фотографиите да бидат еден до друг.

Очигледно дека Apple работи врз вештачка интелогенција која ќе го острани растојанието помеѓу луѓе кое е предизвикано поради коронавирус. Според патентот, корисник на Apple, ќе може пријателите да ги повика за групна селфи фотографија. Така што физички одалечените луѓе, на фотографии ќе бидат едни до други.

Решението на Apple против одалеченост

Програмот на Apple за селфи, фотографиите на луѓето ќе ги спојува во една селфи фотографија. Откако лицето ќе ги повика луѓето за селфи фотографирање, ќе може да си ја намести својата фотографија на било кое место од групното селфи. Лицето кое ќе биде повикано за групна селфи фотографија, ќе добие едно барање од страна на екранот.

Оваа идеја за селфи фотографирањ од далеку, во овој период може да биде добра идеја. Идејата моментално е само како патент, но може и да биде спроведена. Apple во 2018 година за прв пат поднесе барање за патент на вештачко селфи и на 2 Јуни барањето им е одобрено.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *