Магнетното поле на Земјата 10 пати понестабилно

Магнетното поле на Земјата 10 пати понестабилно од очекуваното

Студија на истражувачи од Велика Британија и САД покажува дека магнетното поле на Земјата,може да го промени правецот 10 пати побрзо отколку што се сметаше порано.

Студијата, објавена во Комуникации на природата, детално прикажува како истражувачите откриле дека нашите знаења за магнетното поле се погрешни и покажува дека промените во правецот на магнетното поле може да бидат и до 10 пати побрзи од најбрзите евидентирани досега.

Делото вклучува комбинирање на компјутерски симулации на процесот на генерирање на полето со неодамна објавената реконструкција на временските варијации во магнетното поле на Земјата што се одвивале во последните 100.000 години.

Трудот открива промена во правецот на магнетното поле пред околу 39.000 години. Промената, од 2,5 степени годишно, е многу побрза од претходните процени.

На промената ѝ претходела глобалната Лашампина екскурзија, кратка промена во магнетното поле на Земјата пред околу 41.000 години.

Не знаеме многу за ефектите од таквиот пресврт, освен што откако тој ќе заврши, иглата на компасот ќе ни каже дека северот е југ, а југот е север.

Ова е важно бидејќи ваквите брзи промени се поврзани со локалните слабеења на магнетното поле, што значи дека Земјата е поранлива на радиоактивните елементи од вселената во тие времиња и на тие локации.

Сепак, во текот на изминатиот век, магнетното поле на Земјата има забележано 10% намалување на силата, при што особена слабост е забележана над Атлантски Океан помеѓу Африка и Јужна Америка.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *