Samsung верува дека технологијата 6G ќе биде готова околу 2028 година

Иако 5G мобилните мрежи сè уште не се официјално ставени Samsung полека ја анализира и оценува следната генерација на мобилни мрежи.

А  издаден е документ од страна на Samsung во вторникот очекува 6G технологија да биде комерцијализиран во 2028 година.Сектор на Меѓународната унија за телекомуникации на Обединетите нации (ITU) треба да започне со работа на 6G стандардот за мобилни мрежи уште следната година.

Постои видлив тренд кога се намалува времето за дефинирање и развој на стандарди за секоја следна генерација мобилни мрежи, за 3G стандардот траеше петнаесет години, за стандардот 5G траеше осум години, а со доаѓањето на 6G мрежите бројот на години треба да се спушти.

Сунгијун Чои , раководител на Центарот за напредни истражувања за комуникација во „Самсунг истражувања“ на Самсунг, вели дека и покрај фактот дека комерцијалната употреба на 5G мрежи сè уште е во повој, секако не е рано да се започне со истражување на 6G мрежите (што ќе започне во Samsung оваа година).

Ќе биде потребна врвна брзина на податоци од 1000 Gb / s (50 пати повеќе од 5G мрежи), латентност помала од 100 микросекунди (една десетина од онаа со 5G мрежи).Барања за 6G мрежи во однос на перформансите и архитектонските карактеристики вклучуваат оптимизирање на мрежното дизајнирање за надминување на ограничените можности на мобилните уреди во однос на обработка на податоци, потоа флексибилна интеграција на нови мрежни субјекти, како и употреба на вештачка интелигенција од почетокот на новата технологија.

Вештачката интелигенција треба да помогне во однос на приватноста и безбедносните прашања при користење на идната мрежа и размена на податоци.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *