Excel ги прикажува правилно имињата на гените

Excel ги прикажува правилно имињата на гените

Проблемот се појавува затоа што Excel автоматски толкува некои записи како датуми што потоа го расипува изгледот на табелата. Кога документот е зачуван правилно а потоа е отворен на друг компјутер повторно се појавува грешка со погрешно толкување на внесувањето.

Генетичарите собрани во Комитетот за номенклатура на гените HUGO,организација одговорна за именување на гени конечно се предадоа на софтверот на Мајкрософт.

Тие работеа на измени во дури 27 симболи за разни гени кои беа проблематични а целиот пакет на промени беше официјално објавен оваа недела. Научниците кои се занимаваат со генетика се исто така информирани за сè, особено за оние кои објавиле трудови поврзани со сега преименуваните гени. Excel се чини веќе нема да ги забави и ќе создаде непланирани проблеми за нив.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published.