Која е најновата земја во светот?

Која е најновата земја во светот?

Новите земји не се појавуваат секој ден. И дури и ако територијалниот ентитет се декларира како независна земја тој не секогаш се признава како таков од остатокот на светот. Најновата меѓународно призната земја во светот е африканската земја Јужен Судан ,која прогласи независност на 9 јули 2011 година.

Во наредните денови таа стана исто така најновата членка на Обединетите нации Па како се појавуваат новите земји? Иако не постојат официјални правила сепак, општо прифатените критериуми се вкоренети во меѓународното право. Да се има трајно население да има дефинирани територијални граници, да има влада и да има можност да склучува договори со други држави. Јужен Судан првично беше јужниот дел на Судан,кој сам стана независен во 1956 година,откако беше управуван од Египет и Велика Британија Зборуваа арапски  приврзаници се на христијанството.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *