3D печатење на оптичко стакло со висока резолуција

3D печатење на оптичко стакло со висока резолуција

На многу страни ќе прочитате како ја опишуваат технологијата на производство на чисто стакло со 3Д печатење кое овозможува можност за производство на врвни оптички компоненти и иновативни биомедицински оптички уреди.

Фосфатното стакло е еден вид оптичко стакло чии рефрактивни својства го прават идеален материјал за правење леќи,оптички влакна и други компоненти на оптички системи. Во претходните години обидите за печатење со 3Д со употреба од фосфатно стакло беа недоволно успешни пред појавата на кристализација во финалниот производ што го направи неговиот оптички квалитет недоволен за практична примена.

Екстремно висока температура на фосфатно стакло бараше посебен вид 3Д печатач. Затоа истражувачкиот тим започна од влезнатаверзија на печатачот Prus i3 адаптирајќи ја да работи со блескав материјал беа во можност да отпечатат на 470 ° C и подлогата на печатачот издржано печатење на стакло „ладење“ на 320 ° С. Резултатите од печатењето го оправдаа напорот тимот на ICMCB француските научници објаснуваат дека овие успешни обиди главно се должеле на доволна резолуција и густина на печатење. 

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *