Новото ажурирање на Win 10 става во опасност милиони корисници

Пропуст во ажурирањето на Windows 10 става во опасност милиони корисници

Излезе дека има проблем со ажурирањето на Windows 10 мај 2020 година и голем број на корисници се изложени на сериозни ризици за безбедноста на нивните доверливи податоци.

Најновото поголемо ажурирање на платформата, кое ракува стотици милиони уреди низ целиот свет, вклучува софтверска маана што создава забуна со лозинките што ги користи Windows.

Многу луѓе се жалат на Интернет дека по ажурирањето на Windows имаат проблем со зачуваните лозинки на компјутерите.

Самиот проблем е поврзан со Windows Credential Manager, кој ги чува податоците за сите најавувања.

Ова се однесува на корисничките имиња и мрежните поставки на соодветниот уред. Всушност, Windows Credential Manager функционира како менаџер за управување со лозинка.

Крајниот резултат е дека многу луѓе не се во можност да ги отворат своите сметки во апликации кои исто така автоматски се одјавуваат од активните сметки на Интернет. Оваа бубачка во ажурирањето на Windows 10 мај 2020 опфаќа различни наслови како што се Outlook, OneDrive, Adobe Acrobat.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *