Индија конечно го врати 4G во некои делови после 376 дена

Индија конечно го врати 4G во некои делови после 376 дена

Индија конечно ја врати 4G поврзаноста во Кашмир по 376 дена но за сега во само две области.Реставрацијата е само на пробна основа и владата ќе ги набудува правните и редот во овие две области да одлучат за идните чекори.

Cитуацијата во регионот сè уште не е погодна за целосна реставрација на 4G, најверојатно се однесува на неконтролираното вооружување таму,но исто така веројатно ќе го надмине прашањето за немири околу намалувањето на слободата на луѓето под сегашното централна администрација. 

Минатиот август Индија ги блокираше Интернет и телекомуникациските услуги, откако го укина  ги отстрани специјалните автономни права на државата.Сите ограничувања на страницата но луѓето сè уште беа  ограничени на фиксни широкопојасни линии, и само 2G брзини на мобилен телефон.

Сепак, нема дефинитивен временски распоред за тоа кога 4G поврзувањето ќе биде обновено во целиот регион.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *