Oculus ќе се користи преку Facebook

Од 2023 Oculus само со Facebook профил

Начинот на кој ова ќе биде остварено е следниот. Корисниците кои имаат Facebook и Oculus профили најпрво ќе добијат порака за спојување на профилите.

Ако корисникот одбие да го направи ова може да продолжи да го користи профилот како што е, до 2023.

Facebook најави дека од 2023 година за користење на Oculus ќе биде неопходен Facebook профил. Oculus профилите кои се користат во моментов ќе започнат да бидат заменувани овој октомври.

Официјално овие профили ќе бидат отстранети на први јануари 2023.

Со ова друштвената мрежа ќе продолжи со спојување на Facebook со сетот за виртуелна реалност.

Во 2014 кога друштвената мрежа потроши 2 милијарди долари за купување на сетот за виртуелна реалност најавата беше дека производството на сетот ќе продолжи независно од друштвената мрежа.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published.