LHC претвори светлина во материја

LHC претвори светлина во материја

LHC – најмоќниот и најголем забрзувач на честички, успеа да претвори светлина во материја. LHC рабори според познатата равенка на Albert Einstein Е=mc2, со цел да трансформира материја во енергија и потоа повторно во различни видови на материја. Но понекогаш се случува да трансформира чиста енергија во форма на електромагнетни бранови.

Минатата година, истражувачите кој работат со LHC набљудуваа како два фотони, честички на светлината, успеаа да произведат два нови фотони. Оваа година научниците успеаа да ги трансформираат фотоните во нешто уште поинтересно: W бозони, честички со слаба силина. Ова откиртие не го илустрира процесот кој го достигнува LHC, туку и дека при многу голема енергија, силите кој изгледаат одвоени во секојдневниот живот, можат всушност да бидат едно нешто.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *