Грешка во алатките за рекламирање на Facebook.

Грешка во алатката за предвидување на резултатите од рекламите на Facebook е причина што друштвената мрежа ќе врати милиони долари на своите клиенти. Компанијата полека ги известува своите клиенти за оваа грешки и им нуди кредити за отштета.

Каде е проблемот

Алатката „Conversion Lift“ Facebook им ја нуди на огласувачите да направат некоја проценка од резултатите од кампањата презентира превисоки резултати. Резултатите кои ги покажува алатката на годишно ниво помагаат за одредување на буџет за рекламирање. Поради грешката рекламите на Facebook изгледа дека носат поголемо зголемување на продажбата од вистинските бројки.

Превисоките резултати влијаат на одлуката за поголеми суми за реклами на Facebook. Поради погрешната проценка огласувачите решиле поголем дел од средствата на префрлат на Facebook, но иако го направиле ова не добиваат назад посакуван резултат.

Грешката е активна и недетектирана од август 2019 до август 2020, вели MarketWatch. Овде е опфатен и периодот од пандемијата, тогаш за да покријат дел од загубите предизвикани од физичкото дистанцирање дел од продавниците значително го зголемија својот буџет за рекламирање. За жал наместо навистина да знаат колку ќе ја зголемат продажбата, добија погрешни предимензионирани проценки.

Жртви се и конкурентите на Facebook

Жртви на грешката овој пат се повеќе. Покрај компаниите кои креираат кампањи, жртви се и конкурентите на Facebook. Благодарение на нерелевантни податоци кои го предимензионираат влијанието на кампањите на Facebook, огласувачите ја преферирале друштвената мрежа. Точните резултати секако немаше да го исклучат рекламирањето на Facebook, но можеби овие реклами ќе беа помалку застапени.

Иако друштвената мрежа ќе продолжи да биде вреден канал за зголемување на продажбата, компаниите ја губат довербата во метриката на Facebook.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published.