Етичките хакери заработуваат 45 милиони долари од ранливостите што ги откриваат!

Илјадници етички хакери играат важна улога во борбата против сајбер напаѓачите со тестирање на системи ширум светот, откривање и пријавување на нивните слабости и помагање да се заштитат.
BugBounter
, кој брзо и ефикасно ја задоволува потребата на компаниите да пронајдат ранливости со независната истражувачка заедница регистрирана на платформата, привлекува внимание на важноста и растот на поддршката на народот во сајбер одбрана

Етички хакери, кои пријавија 60.000 валидни ранливости помеѓу мај 2019 и април 2020 година, освоија вкупно околу 45 милиони долари, според студијата на Атлас VPN. Со други зборови, тие заработиле во просек 980 долари за секој пронајден дефицит. Компаниите што дистрибуираат најмногу награди се во САД, Русија и Англија.

Додека компаниите во Соединетите Држави, кои дистрибуираат 39 милиони долари награди, сочинуваат 87 проценти, компаниите во Русија учествуваат со 2% со 887,236 долари, проследено со компании во Велика Британија кои плаќаат 559,215 долари.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *