Колку клима уредот ја зголемува потрошувачката на гориво?

Какви се вашите искуства?

Одржувањето на температурата во кабината на автомобилот толерантна за време на патувањето станува клучно кога ќе дојде летото. Не е добро температурата драматично да се спушти, но патувањето кога е 32, 33 степени во кабината станува исклучително барано за возачот и патниците. Со истурање на капки пот, нервозата расте експоненцијално.

Клима уредот за автомобил се состои од компресор, кондензатор, експанзионен вентил и испарувач. Компресорот е поврзан со ремен со ротацијата на моторот и за да ја исполни својата задача потребна му е механиката на автомобилот и затоа има зголемување на потрошувачката на гориво. Колку се поголеми барањата (повисока температура надвор, пониска во кабината), толку е поголема потребата за ладење, така што ќе се зголеми и потрошувачката на гориво.

Опсегот на зголемување на потрошувачката е меѓу 5 и 20%, пишува Ревијахак. Во модерните климатизери, компресорот се исклучува кога ќе ја достигне поставената температура, се одвојува од моторот, што ја намалува потрошувачката.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *