Play Music ќе ја продолжи својата работа но во YouTube Music

Play Music ќе ја продолжи својата работа но во YouTube Music

Во моментов Google има уште две музички услуги и тоа Play Music и YouTube Music но сепак  наскоро ќе замине во историјата и зошто е тоа така станува јасно после првите неколку дена од користењето на неговиот моќен наследник.

Веројатно сте слушнале за музика Play тоа е музичка услуга на Google која е со нас од 2011 година. Но многумина ја сметаа за музичка гранка на YouTube,а не како нешто што може да прерасне во самостоен музички сервис, во 2018 година имаше голема промена.Но новиот населедник Play Music ќе ја продолжи својата интеграција во YouTube.Како услуга YouTube Music фокусирана на музика ја вклучува најголемата услуга за споделување видео преку светот.

Заедно со Spotify, YouTube Music е единствената музичка услуга што покажува љубов кон корисниците кои не сакаат да плаќаат за да ја користат.Апликацијата за мобилна телефонија работи брзо и изгледа многу добро, истовремено нуди и неколку пригодни одлики.YouTube Music не прецизира колку содржина нуди, во пракса ги надминува апсолутно сите други музички услуги на пазарот.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *