Каков вид на живот е можен на Церес?

Каков вид на живот е можен на Церес?

На 12 август американската вселенска сонда Зора летала покрај астероидот Церес на својата дополнителна мисија и се откри мраз покривка на неа, под која изгледа дека се крие мразниот океан

Дали има живот на Церес?Церес е поблизу до Сонцето од Јупитер и Сатурн, па дури и повеќе затоа што на неговиот мраз е откриен   натриум карбонат т.е сода.

 За да може животот да се развие и одржи мора да бидат исполнети три клучни услови мора да има вода,мора да има органски соединенија и мора да има извор на енергија.Церес има течни води како и органски соединенија со оглед дека е погодена од метеорити кои очигледно ја одржуваат водата под мразот во течна состојба.

Европа потекнува од магнетното поле на матичната планета,а во случајот со Церес – од Сонцето.Но енергијата на зрачењето мора да се одржи животот  да се претвори во некаква форма на хемиска енергија.Интензитетот на зрачењето на Јупитер би бил доволен за одржување на живот под ледениот лим на Европа на ниво на една ќелија на милилитар.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published.