64 нови геноми подредени за подобро објаснување на човечката генетска разновидност!

Во една нова студија, научниците направија секвенција за 64 нови геноми кои можат подобро да ја објаснат човечката генетска разновидност. Сепак, сè уште нема технологија што може да ги открие сите генетски комбинации кај луѓето.

Проектот за човечки геном, лансиран во 1990 година, беше успешен во идентификувањето на базните парови што ја сочинуваат човечката ДНК, физички и функционално идентификување и мапирање на сите гени. Сепак, гените кои ги одделуваат луѓето едни од други, и понатаму беа прашалник во предметниот проект.

Приближно 18 години по завршувањето на Проектот за човечки геном, научниците открија нов сет на податоци што се состои од 64 човечки геноми за кои се смета дека подобро ја рефлектираат генетската разновидност во новата студија. За разлика од геномите кои воведоа мали промени досега, ново секвенцираните геноми можат да бидат клучот за големи структурни разлики.

Новата база на податоци создадена од научници опфаќа 25 различни човечки популации и што е најважно, не се вкрстува со резултатите од проектот за човечки геном. Нормално, генските низи откриени во новата студија треба да откријат некои разлики. Сепак, научниците предупредуваат дека низите што ги откриле сè уште не го сочинуваат целиот спектар на варијации во структурата на гени.

Напредокот во науката за податоци е од клучно значење за унапредување на работата на научниците во оваа област, и сè уште има многу време за целосни студии да ги откријат генетските разлики помеѓу човечката популација. Како и да е, според објаснувањата на научниците, ново воведената секвенца за гени може да биде исклучително важна во однос на медицинските студии.

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *