Дигиталните податоци би можеле да ги надминат реалните атоми на Земјата

Дигиталните податоци би можеле да ги надминат реалните атоми на Земјата

Vopson физичар не зборува само за тоа како целата наша дигитална технологија користи природни ресурси и создава емисии на стакленички гасови со затоплување на планетата.Количината на дигитални битови што ги создаваме продолжува да расте,тие всушност би можеле да ги надминат вкупните атоми на Земјата веднаш штом 2170 година.

Растот на дигиталните информации се чини навистина незапирлив.Според IBM и другите големи извори на истражување на податоците 90% од светските податоци денес се создадени само во последните 10 години.На некој начин, сегашната пандемија COVID-19 го забрза овој процес бидејќи се користат и произведуваат повеќе дигитални содржини од кога било досега

Вкупната маса на сите информации што ги произведуваме за една година е далеку помалку од едно зрно ориз.Но, тоа е потенцијалот за раст што го засега Вопсон.Во екстремно сценарио каде што количината на дигитални информации расте за 50% на годишно ниво,половина од масата на нашата планета би можела буквално да се претвори во парчиња во рок од 225 години. 

Слични вести

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *